AVG Verwerkersovereenkomst
Teken eenvoudig de verwerkersovereenkomst online.

Op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn we verplicht om een verwerkersovereenkomst met elkaar te sluiten waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn opgenomen. Hierbij treft u de verwerkersovereenkomst aan, die we in dat verband graag met u willen overeenkomen. Deze verwerkersovereenkomst is van kracht naast een eventuele bestaande licentie- en/of onderhoudsovereenkomst en de Algemene Voorwaarden.
Voor Verwerker
JDI strategics
Naam: J.T.M. van der Linden
Datum 25-05-2018
Voor Verwerkingsverantwoordelijke:
Bedrijf*

E-mail*

Voornaam*

Tussenvoegsel

Achternaam*

Document gelezen*
Ik heb de verwerkersovereenkomst gelezen.


Tekenen voor akkoord*
Ik ga akkoord met de verwerkersovereenkomst.


Ondertekenen met bevoegdheid*
Ik ben tekenbevoegd voor dit bedrijf.
Stuur een bevestiging naar het volgende emailadres

* Verplicht veld